Contributiewijziging 2018 – ter kennisgeving.

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 is het volgende besproken: Om het begrotingstekort zo klein mogelijk te laten zijn voor 2019 dient de contributie te worden verhoogd. De algemene stem tijdens de vergadering is dat de contributie van alle lessen verhoogd moet worden i.v.m. steun aan de vereniging. De contributieverhoging wordt unaniem vastgesteldVerder lezen

2007- Spinning GGV – 2017

Zaterdag 25 maart jongstleden hebben we we een aantal spinners gevierd dat we bezig zijn met ons tiende spinningseizoen bij de GGV. Om dit te vieren hebben we gezellig met z’n allen in de foyer van S.C.C. de Haveling een hapje en een drankje gedaan. Vooraf een apertiefje zodat we iedereen konden opwachten en toenVerder lezen