Contributiewijziging 2018 – ter kennisgeving.

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 is het volgende besproken:
Om het begrotingstekort zo klein mogelijk te laten zijn voor 2019 dient de contributie te worden verhoogd. De algemene stem tijdens de vergadering is dat de contributie van alle lessen verhoogd moet worden i.v.m. steun aan de vereniging.
De contributieverhoging wordt unaniem vastgesteld waardoor de contributies vanaf 1 juli 2018 per kwartaal zullen zijn:

Aerobics € 40,00
Ballet 4-7 jaar € 30,00
Ballet > 7 jaar € 35,50
Bewegen op muziek € 41,00
Conditietraining € 25,00
Ouder- & Kindgym € 35,00
Spinnen € 62,00
Sportfit 50+ € 41,00
Turnen € 45,50

 

Het tarief voor yoga is € 12,50 per gevolgde les.

Delen: