Einde winterspinning op zaterdag

De afgelopen maanden heeft een vast groepje fanatieke spinners op de zaterdagochtend les gehad van 9.00 tot 10.00. Dit zou t/m 31 maart 2022 doorgaan, echter hebben de leden de wens uitgesproken om de les ook na deze datum nog door te laten gaan. In overleg met de docent is daarom besloten op bepaalde zaterdagenVerder lezen

Nieuw lesrooster

Op veler verzoek hebben wij streetdance opgenomen in ons programma. Woensdag 11 en 18 september zullen wij 2 gratis proeflessen verzorgen in de Haveling te Geervliet. Bij voldoende inschrijvingen gaan we in de weken erna door. Kids vanaf 5 jaar zijn welkom, kom dus gezellig een kijkje nemen.

Sponsoren jubileum bedankt!

Via deze weg willen wij onze sponsoren nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan ons 40-jarig jubileum op 19 januari 2019. Van AH Heenvliet hebben wij Fruit en Water gesponsord gekregen. Het gebak werd geleverd door Bakkerij Reedijk uit Geervliet. Het warm-koud buffet werd geleverd door Slagerij Theo van Velzen uit Dordrecht. Tenslotte zijn de workshopsVerder lezen

Geslaagd jubileum 19 januari 2019

In het seizoen 2018-2019 bestond de GGV 40 jaar. Om dit te vieren is een jubileumdag georganiseerd op 19 januari 2019. De dag begon met Circus Rotjeknor voor de kids van onze vereniging. Ongeveer 25 enthousiaste jongens en meiden hebben meegedaan circusparcours. Na afloop hebben de deelnemers een kleine uitvoering gegeven voor ouders/verzorgers en andereVerder lezen

Contributiewijziging 2018 – ter kennisgeving.

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 is het volgende besproken: Om het begrotingstekort zo klein mogelijk te laten zijn voor 2019 dient de contributie te worden verhoogd. De algemene stem tijdens de vergadering is dat de contributie van alle lessen verhoogd moet worden i.v.m. steun aan de vereniging. De contributieverhoging wordt unaniem vastgesteldVerder lezen

2007- Spinning GGV – 2017

Zaterdag 25 maart jongstleden hebben we we een aantal spinners gevierd dat we bezig zijn met ons tiende spinningseizoen bij de GGV. Om dit te vieren hebben we gezellig met z’n allen in de foyer van S.C.C. de Haveling een hapje en een drankje gedaan. Vooraf een apertiefje zodat we iedereen konden opwachten en toenVerder lezen